Lokalizacja:Radomsko
Klient:INDESIT Company Polska Sp. z o.o.
Powierzchnia:170 000 m2, 15 ha pod dachem!
Powierzchnia:39 ha
Projekt:2006 - 2007 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego projektu, zagospodarowanie terenu, przyłącza, drogi, obsługa w języku angielskim
Realizacja:2007 - 2008 z nadzorem autorskim i inwestorskim AGG
Fabryka zmywarek będąca częścią kompleksu przemysłowego zaprojektowanego z uwzględnieniem standardów i wymogów światowego holdingu INDESIT (koordynacja projektu, uzgodnienia z Inwestorem
i użytkownikiem). Złożona problematyka technologii obiektu (różnorodne linie technologiczne).

Kompleks składa się z hali produkcyjnej, hali logistycznej oraz rozbudowanej części biurowo-administracyjnej, dla której wykonano projekt aranżacji wnętrz. Ponadto dla obiektu zaprojektowano własną bocznicę kolejową, system dróg wewnętrznych i parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl