Lokalizacja: Łódź, Nowosolna
Klient: Urząd Miasta Łodzi
Powierzchnia 3 000 m2
Projekt 2023
Realizacja w trakcie

Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi, przylegającym bezpośrednio do historycznego Rynku Nowosolna, na przecięciu geometrycznie ułożonych ośmiu ulic tworzących „gwiazdę”, powstał projekt trzykondygnacyjnego przedszkola.  Zaprojektowany budynek odpowiada najnowszym standardom placówek oświatowych dla najmłodszych.
Ciekawe „piętrowe” ukształtowanie terenu, tworzące wznoszące się płaszczyzny ze skarpami, było wyzwaniem. Najniższy, pierwszy poziom znajduje się od strony skrzyżowania, kolejny zaczyna się wysoką na 3 m skarpą przed budynkiem szkoły. Różnice wysokości na terenie działki wynoszą 7 m! Budynek  przedszkola został posadowiony na najniższym, pierwszym poziomie tuż przy skrzyżowaniu.
W związku z funkcją budynku i koniecznością usytuowania niezbędnych pomieszczeń na parterze, parter ma większy obrys niż wyższe kondygnacje budynku. Program przedszkola zakłada 12 oddziałów dla 300 dzieci.
Zaprojektowano strefę wejściową wraz z przestrzenią wspólną z sofami oraz stolikami i szatniami, komunikację pionową (winda, schody - 2 klatki) i poziomą (bezpieczne korytarze dla małych dzieci), sale zajęć z pomieszczeniami sanitarnymi i magazynami na zabawki oraz pomoce dydaktyczne, sale aktywności ruchowej, izolatkę dla dzieci chorych, dostępny wyłącznie z zewnątrz lokal usługowy, pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektora, gabinet terapeutyczny, gabinet logopedy, pokoje socjalne, zaplecze kuchenne i techniczne.
Na architektach spoczywała odpowiedzialność za optymalne i właściwe wskazanie przykładem, jak należy realizować nowy MPZP, aby unikatowa, historyczna przestrzeń urbanistyczna Nowosolnej mogła zacząć funkcjonować prawidłowo w warunkach zmienionych rozwojem cywilizacji oraz aby stanowiła źródło zadowolenia i satysfakcji dla wszystkich mieszkańców Nowosolnej i użytkowników nowego przedszkola. Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna AGG opiera się z tym założeniu.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl