Lokalizacja: Łódź, Nowe Centrum Łodzi  
Klient: Urząd Miasta Łodzi  
Powierzchnia: 52 000 m2
Projekt: 2021 Koncepcja Autorska
Projekt obejmuje kompleks urbanistyczny Nowego Centrum Łodzi (NCŁ): Rynek Kobro, główny Budynek Ratusza wraz z budynkiem Rady Miasta oraz budynek biurowca.

Rynek Katarzyny Kobro ma stanowić „miejsce szeroko pojętej codziennej aktywności mieszkańców z możliwością organizacji imprez okolicznościowych”. Z lokalizacją pomiędzy EC1 i Dworcem Łódź Fabryczna, z Nowym Ratuszem wzdłuż dwóch ścian Rynku i 8 - metrowym „uskokiem” w dół do ul. Kieślowskiego, a także z bezpośrednim sąsiedztwem EC1, Rynek NCŁ spełnia rolę wyjątkowego zwornika tych wszystkich ww. bardzo ważnych elementów miasta i przestrzeni. Kształtując zagospodarowanie terenu Rynku i otaczającego go obszaru, budując relacje przestrzenne, postanowiliśmy wykorzystać „włókienniczą” symbolikę Łodzi i zastosowaliśmy m. in. intuicyjnie odczytywany motyw „nitki” prowadzącej do „kłębka”.

Rynek NCŁ znajduje się w obszarze całkowicie nowych działań inwestycyjnych, wymaga wypracowania całkowicie nowych relacji przestrzennych i obsługi komunikacyjnej. W tworzeniu tych relacji wykorzystaliśmy możliwość odziaływania naszą koncepcją na znacznie większy obszar nowotworzonego NCŁ, który dopiero „może być definiowany”, a jednocześnie postanowiliśmy poszukać odniesień m. in. do symboli Łodzi i związanych z nią ludzi. Stąd pomysł NITEK i galerii rzeźb Katarzyny Kobro w przestrzeni miasta, Łódzkiej Otwartej Galerii Rzeźb.

Kompozycyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie uznaliśmy za konieczne podkreślenie różnorodności funkcji trzech budynków „zespołu Ratusza” tzn. głównego budynku Ratusza, niezależnej części komercyjnej – biurowca i „rzeźby” tzn. wyjątkowego budynku Rady Miasta na Rynku Kobro.

Konsekwencją ww. założenia jest także decyzja oddzielenia budynku głównego Ratusza od biurowca. Zarówno biurowiec, jak i Ratusz posiadają dzięki temu własną tożsamość architektoniczną, jednocześnie kompozycyjne stanowiąc całość.
Powstała nowa, kameralna przestrzeń publiczna między budynkiem Ratusza i biurowca, „skryta” między wysokimi ścianami obu budynków, w której zaaranżowaliśmy szczególną strefę wejściowa do obu budynków. Prowadzi do tej przestrzeni także dodatkowe połączenie atrakcyjnym przejście – schodami z poziomem ulicy Kieślowskiego.
W naszej koncepcji rolą biurowca w tym zespole budynków jest podkreślenie prestiżu i walorów „GMACHU RATUSZA” m.in.: przez odmienną od gmachu ratusza formę architektury biurowca, ale wspólne osie kompozycyjne, czy też stałą „obecność” biurowca w widoku z wnętrza Ratusza przez jego przeszklony dach atrium.

Zaproponowaliśmy taką formę budynku głównego Ratusza, aby podświadomie kojarzyła się z funkcję ratusza. Założyliśmy, że Ratusz nie może być postrzegany jako np. biurowiec. Wybraliśmy dla Ratusza architekturę ponadczasową dbając, aby dzięki temu wyborowi z upływem lat architektura oddziaływała jako szlachetna i ciągle aktualna, a wizerunek Ratusza wzmacniał się. Elewacja: pryzmatyczne filary i oprawy okien wykonane z płyt kamiennych w kolorze piaskowym. Główny budynek Ratusza stanowi odwołanie do historycznej spuścizny architektonicznej Łodzi. Wysokie przeszklone atrium łączy dwa „tradycyjne” skrzydła budynku. Budynek Rady Miasta jest wyodrębnioną przestrzennie i funkcjonalnie częścią Ratusza. W naszej koncepcji budynek Rady Miasta stanowi dominantę kompozycyjną- rzeźbę na Rynku- placu rzeźbiarki Katarzyny Kobro i jest otoczony relatywnie wysokimi elewacjami „tradycyjnych” (w swoim kształcie) planowanych budynków, tworzących wnętrze urbanistyczne Rynku. Kompozycyjnie budynek Rady Miasta „zamyka” przestrzeń Rynku od strony północnej, wzdłuż obniżonej aż o 8 m (poziom – 2) pieszej ulicy Kieślowskiego, która na odcinku sąsiadującym z Ratuszem będzie przebiegała wzdłuż jego atrakcyjnych elewacji i wzdłuż ciągu lokali handlowych i usługowych w poziomie ciągu pieszego ulicy Kieślowskiego. Tym samym wnętrze urbanistyczne Rynku Kobro od północy „nie znika” w sposób niekorzystny w obniżeniu ulicy Kieślowskiego.
 
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl