Lokalizacja: Łódź, Nowy Józefów 70
Klient: GILLETTE POLAND
Powierzchnia użytkowa: 13000 m2
Projekt: 2018 - 2019 kompleksowy, wielobranżowy projekt
budowlany zamienny i wykonawczy,
zagospodarowanie terenu, przyłącza, sieci, drogi
Realizacja: 2019 z nadzorem autorskim AGG
Projekt budowlany zamienny i wykonawczy oraz nadzór autorski dla inwestycji polegającej na  rozbudowie zakładu produkcyjnego ostrzy firmy Gillette: budynek maszynowni chłodu wraz z osłaniającą chiller ścianą żaluzjową, budynek biurowy, budynek socjalny z szatnią dla pracowników, wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych, w tym: wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowie wentylacji mechanicznej oraz przebudową i rozbudową dróg, komunikacji wewnętrznej i parkingów.
W ramach projektu wykonane zostały analizy techniczne możliwości rozbudowy istniejącej fabryki, optymalne systemy włączenia nowo projektowanych instalacji w istniejące.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl