Klient:Uniwersytet Łódzki
Projekt:2014
Projekt Ekslibrisu podsumowuje długi okres działania Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Z tego względu, odnosi się do historii biblioteki, ale jednocześnie przywodzi na myśl jej obecnie nowoczesny sposób działania. Dla każdej instytucji budynek/siedziba jest zazwyczaj pewnego rodzaju niepowtarzalną wizytówką. Stąd pomysł, aby w ekslibrisie nawiązać do formy architektonicznej Biblioteki. Dzięki temu, ekslibris staje się unikatowy i szyty na miarę dla Biblioteki UŁ.

Nad wejściem do budynku BUŁ można dostrzec trzy ostro zakończone bryły, przenikające się
z prostopadłościanem. Był to dla mnie punkt wyjścia do kształtowania formy graficznej. Stworzony kształt
i zgrabne odwrócenie kolorów przywodzi na myśl kryształ, czyli coś cennego. Jest to alegoria wielkiej wartości wiedzy, którą każdy może zdobyć w BUŁ. Natomiast elementem grafiki odwołującym się do długiej tradycji
i historii biblioteki jest liternictwo. Klasyczną, szeryfowa czcionka ma za zadanie kontrastować z resztą grafiki - dość syntetyczną i nowoczesną.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl