Lokalizacja:Kutno
Klient:Ekospot Polska Biogazownia
Powierzchnia użytkowa:15 500m2
Projekt:2009 - 2012 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego specjalistycznego projektu, budowlanego, zagospodarowanie terenu, przyłącza, sieci, drogi
Zakład pozyskiwania energii z biogazów realizowany w ramach programu Unii Europejskiej o wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł. Prekursorski projekt o dużej skali powstał przy współpracy z ośrodkami badawczymi Politechniki Łódzkiej i Politechniki Wrocławskiej - proces uzgodnień został skoordynowany przez zespół AGG. Bigazownia wraz z zapleczem socjalno - biurowym oraz laboratorium zawiera obok prekursorskiej technologii, także innowacyjne rozwiązania projektowe, np. technologia oświetlenia i ogrzewania budynku
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została sporządzona zgodnie ze standardami audytorskimi dokumentacji dla pozyskania funduszy unijnych.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl