Lokalizacja:Łódź, ul. Północna 47/51
Klient:Teatr Muzyczny
Projekt:2011 koncepcja architektoniczna wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i harmonogramem realizacji
Projekt rozbudowy i modernizacji Teatru Muzycznego w Łodzi z czasów socrealizmu. W związku z utrwalonym wizerunkiem istniejącego budynku Teatru Muzycznego, jego wartością estetyczną i historyczną architektury postanowiliśmy podkreślić fakt powstawania budynku teatru w dwóch zupełnie różnych epokach estetycznych / stylach: socrealizmie i obecnym współczesnym.

Charakterystyczna, klasycyzująca socrealistyczna fasada z kolumnadą zostanie obudowana szklanymi ścianami, rozpiętymi między współczesną kolumnadą. Koncepcja opiera się na uzyskaniu efektu wyeksponowania fasady starego budynku, ale widocznego wewnątrz nowej szklanej bryły. Nowy, znacznie powiększony portal wejściowy - szklana kurtyna nie zasłania, a zawiera w sobie i eksponuje starą fasadę, tworzy rodzaj sceny. Nową fasadę - kolumnadę zaprojektowaliśmy w kształcie łódki - wrzeciona nadając budynkowi charakterystyczny indywidualny charakter, pośrednio odwołując się do symboliki związanej
z historią i nazwą miasta Łodzi, Łódź powstała jako miasto włókiennicze, którego symbolem jest wrzeciono.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl