Lokalizacja:Lotnisko wojskowe w Łasku k / Łodzi
Klient:Ministerstwo Obrony Narodowej
Powierzchnia użytkowa:powierzchnia zabudowy łącznie wszystkich budynków 28 000 m2, pow. terenu 35 ha
Projekt:2002 - 2005 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego projektu, zagospodarowanie terenu, przyłącza, sieci, drogi
Realizacja:2005 - 2006 nadzór autorski AGG
Zespół budynków o zróżnicowanej funkcji i kubaturze wraz z projektem zagospodarowania terenu, obejmującym pow. 35 ha na obszarze lotniska wojskowego w Łasku. Kompleksowy innowacyjny, pierwszy
w Polsce, projekt bazy stacjonowania dla samolotów F16, w skład której wchodzą: 16 żelbetowych hangarów, budynek administacyjno – biurowy z centrum konferencyjnym i szkoleniowym, wyposażony w najnowocześniejsze technologie pomieszczeń biurowych dostosowane do standardów NATO, system ukryć (schronów) dla ludzi i system ukryć (schronów) dla sprzętu / paliwa, drogi kołowania samolotów, układ drogowy, system odwodnienia terenu, podziemna i naziemna infrastruktura techniczna na obszarze kilkudziesięciu hektarów, system ogrodzeń i zabezpieczeń z kontrolą dostępu.

Projekt powstał „od zera” na dotychczasowym obszarze łąk i lasów i uwzględnia obok typowych zagadnień budowlanych, problematykę i przepisy związane z obiektami militarnymi dla potrzeb lotnictwa w związku
z ochroną przeciwwybuchową oraz utrzymaniem klauzuli poufności i koordynacją z przepisami NATO, jak również ochroną akustyczną.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl