Lokalizacja:Radomsko, ul. Stolarzy, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Klient:Union Industries Polska Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa:12 850 m2
Powierzchnia terenu:61 789 m2
Projekt:2014 – 2015 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego projektu, zagospodarowanie terenu, przyłącza, sieci, drogi
Wybór GW:2014 wybór generalnego wykonawcy
Realizacja:2015 z nadzorem autorskim i inwestorskim AGG
Projekt fabryki włóknin polipropylenowych włoskiej firmy Union Industries Polska „on a green field” obejmuje oferowaną przez AGG pełną obsługę inwestycji, od dokumentacji projektowej we wszystkich fazach, poprzez wybór generalnego wykonawcy, nadzór autorski i inwestorski, do oddania fabryki do użytkowania. Ze względu na specyfikę produkcji, projekt został opracowany przy stałej współpracy z zespołem technologów firmy UNION.

Technologia wymagała od projektantów zastosowania szczególnych rozwiązań ochrony p.poż., przeprowadzenia odrębnych procedur uzgodnień w zakresie ochrony środowiska. W skład kompleksu produkcyjnego wchodzą budynek biurowo – socjalny, hala produkcyjna o nawie parterowej i części wielokondygnacyjnej, magazyn wyrobów gotowych, hala z pomieszczeniami technicznymi i warsztatowymi, laboratorium, zespół silosów, zbiornik na wodę p.poż z pompownią, waga samochodowa, układ drogowy z placami i parkingami, sieci.

Biura w systemie open space z zapleczem sanitarno - socjalnym, wnętrza reprezentacyjnej sali konferencyjnej, gabinetów zarządu zostały zaaranżowane zgodnie z wymogami włoskiego Inwestora.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl