Lokalizacja:Łódź, Narutowicza
Klient:Uniwersytet Łódzki
Powierzchnia:5 800 m2
Projekt:2017 - 2018 projekt konkursowy
Nowoprojektowany budynek Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ znajduje się w bardzo ważnym, dynamicznie rewitalizowanym centrum Łodzi, przy nowo wytyczonej szerokiej ulicy - Alei Rodziny Scheiblerów, stanowiącej główny dojazd do Nowego Centrum Łodzi i Dworca Łódź Fabryczna. Zgodnie z planem miejscowym, budynek ma formę zabudowy pierzejowej. Ulokowany w eksponowanym miejscu miasta, oglądany z wielu kierunków widoków, będzie stanowił oprawę tej części kampusu UŁ i głównego dojazdu do Nowego Centrum Łodzi
i Dworca Łódź Fabryczna.

Architektura nowego budynku współgra z otaczającą reprezentacyjną zabudową (sąd, teatr). Projektowany budynek jest pierwszym w nowopowstającej pierzei Alei Rodziny Scheiblerów, ma bardzo długą elewację wzdłuż prostej, obowiązującej linii zabudowy i uwzględnia sąsiedztwo brył budynków prognozowanych
w pierzei na sąsiadujących działkach. Od strony reprezentacyjnej ulicy - Alei Rodziny Scheiblerów - kompozycja projektowanego budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu opiera się na zasadzie połączenia jednorodną ścianą kilku projektowanych brył budynku, a także zintegrowanej z nimi istniejącej auli. Elewacja z rytmem pilastrów spaja cały obiekt, stanowi o efekcie oprawy kampusu i dostojności budynków Uniwersytetu.

Jednocześnie można z łatwością kontynuować niełatwe przyszłe inwestycje uniwersyteckie w tym rejonie, wymagające adaptacji kolejnych istniejących budynków, ponieważ zintegruje je „kurtyna” elewacji tworząca spójne zamkniecie tej części Kampusu od strony reprezentacyjnej alei.

Od stronu kampusu kompozycja projektowanego budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu opiera się na zasadzie wypełnienia przestrzeni kampusu pomiędzy istniejącymi budynkami roztrzebioną bryłą projektowanego wydziału i utworzeniu pomiędzy istniejącymi i projektowanymi częściami atrakcyjnych przestrzeni zewnętrznych jak patia, place, piesze aleje.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl