Lokalizacja:Stryków k/ Łodzi
Klient:obecnie DACHSER dawniej GRAVELEAU Polska Sp. z o.o.
Powierzchnia:2 325 m2
Projekt:1999 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego projektu, zagospodarowanie terenu, przyłącza, drogi, obsługa w języku francuskim
Realizacja:1999 - 2000 nadzór autorski AGG i funkcja inwestora zastępczego
Centrala i siedziba firmy, centrum logistyczne „on a green field”, budynek biurowy i magazynowy, lokalizacja
w węźle autostradowym Strykowa (skrzyżowanie A1 i A2). Projekt drogowy o złożonej tematyce, odwodnienie terenu, zbiornik retencyjny.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl