Lokalizacja:Łódź, ul. Zachodnia
Klient:projekt studialny w dyskusji na temat sposobu zabudowy utraconej pierzei ul. Zachodniej w Łodzi poszerzonej poprzez wyburzenie kamienic po jednej stronie ulicy
Powierzchnia:27 000 m2
Projekt:2009 projekt studialny
Biblioteka... jaka jest w dzisiejszych czasach?
Realizujemy tu swoje przyjemności i pasje, czy tylko obowiązki np. jako studenci lub pracownicy?
Obecnie obserwujemy zmianę roli biblioteki jako instytucji społecznej. „Oferta” biblioteki skierowana jest do coraz szerszej publiczności, oprócz oczywistego udostępniania zbiorów, biblioteka umiejętnie i ciekawie „zabiega” o czytelnika - klienta. Biblioteka (e)-L dot wychodzi naprzeciw najnowszym trendom bibliotecznym
i technologii. Ideą było stworzenie obiektu wpisującego się w negatywnie przekształconą w tym rejonie przestrzeń miejską, przywracając jej harmonię, a jednocześnie budynku indywidualnego, intrygującego, oryginalnego. Dlatego w ramach projektu biblioteki przeprowadzono kompleksowy projekt rewitalizacji całego bardzo intensywnie zabudowanego kwartału Łodzi z historycznymi uwarunkowanymi (miedzy ulicami Zachodnią , Zieloną, Więckowskiego i Piotrkowską).
Dynamiczna, skośna forma bryły projektowanego budynku biblioteki nawiązuje do historycznych granic działek. Dawny podział działek stał się również inspiracją do rozrzeźbienia elewacji biblioteki i jej dostosowania do skali zabudowy XIX wiecznego miasta. Przestronne, reprezentacyjne, pięciokondygnacyjne atrium stanowi oprawę głównego wejścia do budynku. Atrium przekrywa przeszkolne sklepienie oparte na wysokich, smukłych słupach. Wnętrze atrium świetnie nadaje się np. do organizacji wystaw i eventów, poprzez architekturę tworzącą nieco podniosły nastrój stanie się szczególnym „meeting point”- punktem orientacyjnym pełnym sztuki, muzyki, przestrzeni, roślin, światła, zabawy, inspiracji, światem książek, informacji i przyjemności. Budynek biblioteki dzieli się - ze względu na sposób korzystania z księgozbioru - na dwie główne części: bibliotekę specjalistyczną, z „tradycyjną” czytelnią, zapleczem do konserwacji książek i magazynami zwartymi oraz bibliotekę „otwartego dostępu”, z możliwością korzystania z wszelkich nowych technologii.

czytaj więcej

wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl