Lokalizacja:Zabrze
Klient:Metal Service Center
Powierzchnia:5 810 m2
Powierzchnia działki:31 894 m2
Projekt:2013 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego projektu, zagospodarowanie terenu, przyłącza
Kompleks przemysłowy „on a green field” składający się z trójnawowej hali produkcyjno - magazynowej, (produkcja oraz składowanie materiałów i wyrobów gotowych z blach nierdzewnych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii cięcia plazmowego i cięcia strumieniem wody), budynku socjalno - biurowego
i magazynu. Projekt optymalnych rozwiązań zaopatrzenia w media i jego złożone procedury administracyjne.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl