Lokalizacja:Łódź, ul. Kościelna 10
Klient:Inwestor prywatny
Powierzchnia:1000 m2
Projekt:2012 - 2013 wszystkie fazy kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, zagospodarowanie terenu, przyłącza, drogi
Realizacja:2013 – 2018 z nadzorem autorskim AGG
Jeszcze niedawno przy ul. Kościelnej 10 w Łodzi znajdował się niewielki, wolnostojący, zabytkowy budynek
z czerwonej cegły o szczególnej architekturze. Został on wzniesiony w 1903 roku według projektu Franciszka Chełmińskiego i wchodził pierwotnie w skład neogotyckiego sakralnego kompleksu XIX- wiecznego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nasz projekt przewiduje przebudowę i renowację istniejącego obiektu, a także jego znaczą rozbudowę oraz adaptację do nowego sposobu użytkowania. Po rozbudowie będą tu działały dwie firmy: klinika weterynaryjna
i centrum urody – gabinety kosmetyczne, każda z własnym wydzielonym wejściem i częścią ogrodu.

Rewitalizacja objęła otoczenie obiektu, w celu funkcjonalnego zintegrowania z budynkiem. Projekt rozbudowy doskonale nawiązuje do historycznego charakteru istniejącego budynku, stanowiąc jego „kontynuację”
i uzupełniając pierzeję ulicy. Nowa część jest także wykonana z cegły, pozwoliła odkryć i wyeksponować przygasłą świetność zabytku.

W 2017 roku projekt został nagrodzony tytułem PERŁY ROKU w kategorii inwestycji prywatnych w Łodzi.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl