Lokalizacja:Łódź
Klient:Łódzki Dom Kultury
Powierzchnia użytkowa:1200 m2
Projekt:2009 - 2010 autorska koncepcja architektoniczna wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i harmonogramem realizacji
Autorska koncepcja, program funkcjonalno – użytkowy, harmonogram realizacji inwestycji, opracowania kosztorysowe przebudowy wnętrz zabytkowego gmachu Łódzkiego Domu Kultury, stanowiącego doskonały przykład łódzkiej architektury okresu międzywojennego (arch. Wiesław Lisowski). Przebudowa wnętrz objęła strefy wejściowe kilku wejść do budynku oraz Salę Kolumnową (wraz z pomieszczeniami przyległymi).

Dokumentacja projektowo sporządzona zgodnie ze standardami audytorskimi dokumentacji dla pozyskania funduszy ze środków unijnych.

Celem projektu jest podkreślenie walorów architektonicznych obiektu oraz uzyskanie elastyczności
i wielofunkcyjności przestrzeni dla potrzeb różnorodnych form działalności artystycznej: koncerty, przedstawienia teatralne, prezentacje taneczne, działania wystawiennicze, galeria sztuki. Koncepcja wprowadziła istotną korektę komunikacji wewnętrznej w celu utworzenia wspólnej reprezentacyjnej strefy wejścia oraz udostępnienia obiektu osobom niepełnosprawnym.
wszystkie projekty

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl