Zakończyliśmy projekt koncepcyjny nowoczesnego przedszkola na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi, przylegającym bezpośrednio do historycznego Rynku Nowosolna, na przecięciu geometrycznie ułożonych ośmiu ulic tworzących „gwiazdę”. Ukształtowanie terenu tworzące wznoszące się płaszczyzny ze skarpami, było wyzwaniem. Różnice wysokości wynoszą 7 m. Budynek został posadowiony na najniższym, pierwszym poziomie tuż przy skrzyżowaniu. Program przedszkola zakłada 12 oddziałów dla 300 dzieci.
Na architektach AGG spoczywała ogromna odpowiedzialność za właściwe wskazanie, jak należy realizować nowy MPZP, aby unikatowa, historyczna przestrzeń urbanistyczna Nowosolnej mogła zacząć funkcjonować prawidłowo w warunkach zmienionych rozwojem cywilizacji oraz aby stanowiła źródło zadowolenia i satysfakcji dla wszystkich mieszkańców Nowosolnej i użytkowników nowego przedszkola.

News

Zobacz również

Kontakt

Personel biura stanowi
zespół utalentowanych
architektów i inżynierów.

Zapraszamy do naszego biura - zawsze znajdziemy
dla Państwa najlepsze rozwiązanie projektowe


kontakt z biurem

Telefon

+ 48 42 630 55 66
+ 48 42 630 55 99

Mail

agg@agg.pl